1977 - 1995       W latach 1977 - 95 budowano najmłodsze osiedle RSM "MOTOR" - osiedle "40-lecia".
Oddano do użytku 21 budynków, a w nich 1.484 mieszkań o łącznej powierzchni 84.414 m2. Do 2001 roku na osiedlu powstały jeszcze 4 budynki z 104 mieszkaniami.
Równolegle z budową obiektów mieszkaniowych rosła sieć placówek handlowych i usługowych, przedszkola, szkoły i place zabaw. W 1992 roku, dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców, wzniesiono nowy kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Antoniego.