Elżbieta Andrzejuk Przewodnicząca Rady Osiedla
Stefan Ochowski Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
Zofia Zwierzchowska Sekretarz Rady Osiedla
Stanisław Kępa Członek Rady Osiedla
Stanisław Maziarz Członek Rady Osiedla
Roman Nowicki Członek Rady Osiedla
Adam Osiński Członek Rady Osiedla