Michalina Cuber Przewodnicząca Rady Osiedla
Piotr Wójtowicz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
Henryk Knap Sekretarz Rady Osiedla
Józef Nowomiński Członek Rady Osiedla
Roman Podleśny Członek Rady Osiedla
Edward Walewander Członek Rady Osiedla
Andrzej Wolak Członek Rady Osiedla