1969 - 1975
W latach 1969 - 1975 powstawało drugie osiedle Spółdzielni - "XXX-lecia", Zostało ono umiejętnie wkomponowane w krajobraz Kalinowszczyzny.
Zaprojektowali je architekci Rita i Tadeusz Nowakowscy.
W tym czasie wybudowano 19 budynków (w latach 1990 - 1991 dołączyły do nich jeszcze dwa). W sumie w 21 blokach, o łącznej powierzchni 78.430 m2, zamieszkało ok. 5.000 osób w 1.706 mieszkaniach.