Stanisław Siemionow Przewodniczący Rady Osiedla
Jan Puchala Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
Roman Kapłan Sekretarz Rady Osiedla
Kazimierz Bil Członek Rady Osiedla
Leszek Biskup Członek Rady Osiedla
Stanisław Uryniuk Członek Rady Osiedla
Zbigniew Zielonka Członek Rady Osiedla