Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, zatrudni pracowników na stanowiska:
  • administratora w Administracji Osiedla Niepodległości
  • administratora w Administracji Osiedla 40-lecia

Wymagania:
  • wykształcenie minimum średnie , preferowane ekonomiczne lub techniczne;
  • minimum 5-letni staż pracy;
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników;
  • mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej;
  • dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności arkusz Excel);
  • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących utrzymania zieleni;
  • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Pisemne oferty zawierające CV wraz z listem motywacyjnym i dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 do dnia 22.03.2019 r.
Informacji udziela Dział Kadr – tel. (081) 749 72 20 lub 749 72 23.