Szanowni Mieszkańcy RSM „MOTOR” w Lublinie

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” informuje, że od dnia 26.05.2020 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w biurze Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedli.

 • Zarząd i Administracje Osiedli pracują:
  • poniedziałek 7:00 - 17:00
  • wtorek – czwartek 7:00 - 15:00
  • piątek 7:00 - 13:00
 • Kasa w biurze Zarządu czynna jest:
  • poniedziałek 7:15 - 16:00
  • wtorek – czwartek 7:15 - 14:00
  • piątek 7:15 - 12:00

W związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR”.
W sytuacjach, kiedy nie jest konieczna osobista Państwa wizyta, prosimy o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie www.rsmmotor.lublin.pl w zakładce RSM „MOTOR” – KONTAKT oraz w książeczkach opłat czynszowych.

Nasza prośba spowodowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, jak również pracowników Spółdzielni.