Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biura, usługi:

Adres Powierzchnia użytkowa Wysokość wadium Informacje dodatkowe

Osiedle  Niepodległości  nr tel.: 81 747 45 57

ul. Tumidajskiego 2 A 22,80 m2 500,00 zł ( dawniej sklep wielobranżowy )

Udokumentowane oferty w zaklejonej i podpisanej kopercie ( nr telefonu ), z podaniem rodzaju działalności i proponowanej zryczałtowanej stawki wynajmu za m2  netto należy składać do dnia 26.03.2018 r. w biurze Spółdzielni przy   ul. Daszyńskiego 4.
Szczegółowe informacje w pok.4, telefon 81 749 72 31 lub w Administracji  Osiedla „Niepodległości”.
Umowa najmu oraz Regulamin przetargu na naszej stronie internetowej  www.rsmmotor.lublin.pl.


Wadium należy wpłacić na konto BH S.A. nr: 19 1030 1191 0000 0000 0516 6201. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.