Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo – modernizacyjne

Osiedle „Przyjaźni”

  1. Remont balkonów w budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 32 i 34 w Lublinie.
  2. Remont oraz poszerzenie nawierzchni asfaltowej sięgacza przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 8 i 10A w Lublinie.
  3. Remont nawierzchni parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 5 – 1 w Lublinie.

Osiedle „Niepodległości”

  1. Koszenie na terenów zielonych (wraz ze zgrabianiem i załadunkiem do kontenera skoszonej trawy) Osiedla „Niepodległości” w Lublinie (planowane od 4 do 5 pokosów).

Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 – pok. 213 lub 214 od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00, oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00, tel. (081) 749-72-34 lub (081) 749-72-35 na dowód wpłaty KP za kwotę 30,00 zł (netto).

Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Administracji:

  • Osiedla „Przyjaźni” tel. 081-746-27-64,
  • Osiedla „Niepodległości” tel. 081-747-45-57.


Opisane oferty (firma, rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do godz. 8:00 dnia 26.03.2018 r.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie

  • dla Osiedla „Przyjaźni” w dniu 26.03.2018 r. o godz. 9:00,
  • dla Osiedla „Niepodległości” w dniu 27.03.2018 r. o godz. 9:00.


Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.