Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy:

  • ul. Tumidajskiego 6/75 o powierzchni użytkowej 38,90 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, IX piętro, kwota wywoławcza 151.900,00 zł, wadium 3.040,00 zł

Kwota wywoławcza dotyczy mieszkania w obecnym stanie technicznym.

Oferty z podaną kwotą należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 okazując dowód wpłaty wadium do dnia 16.04.2018r. do godz. 9:00. Posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu 16.04.2018r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent, którego oferta wygra, uchyli się od zawarcia umowy. Oferty z kwotą niższą niż wywoławcza będą odrzucone.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w formie aktu notarialnego umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu przez Spółdzielnię na rzecz nabywcy.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Niepodległości”- ul. Tumidajskiego 24, tel. 81/747 45 57.

Wszelkie informacje i „Regulamin przetargu” do wglądu można uzyskać w Dziale Członkowsko- Mieszkaniowym przy ul. Daszyńskiego 4- pok. 6, tel. 81/ 749 72 14 lub 81/ 749 72 18.