Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  1. Ciągnika URSUS C385 z ramą i sterowanym hydraulicznie pługiem do odśnieżania
    rok produkcji 1986
    cena wywoławcza 18.000,00 zł,
  2. Przyczepy ciągnikowej AUTOSAN D 732; ładowność 4 tony
    rok produkcji 1986
    cena wywoławcza 5.000,00 zł.

Ciągnik i przyczepę można obejrzeć w siedzibie Administracji Osiedla „Przyjaźni” przy ul. Przyjaźni 10A w Lublinie w niżej określonych godzinach:
w poniedziałek w godz. 7:00 – 17:00,
od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00,
w piątek w godz. 7:00 – 13:00.


Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla „Przyjaźni”, tel. 081-746-27-64.


Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie.


Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zarządu w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:00.


Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.