Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo – modernizacyjne

Osiedle „Przyjaźni”

 1. Remont balkonów w budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 32 i 34 w Lublinie
 2. Budowa nowego śmietnika w miejsce starego przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 2 – 4 w Lublinie.

Osiedle „XXX-lecia”

 1. Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej północno-wschodniej ściany fundamentowej budynku zlokalizowanego przy ul. Kustronia 2 w Lublinie.
 2. Remont, reprofilacja schodów żelbetowych zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie – wejście na taras nad garażami (garaż nr 1).

Osiedle „40-lecia”

 1. Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 5 w Lublinie.
 2. Remont posadzki w sali sprzedaży lokalu usługowego „Nasz Sklep” zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 3 w Lublinie.

Osiedle „Niepodległości”

 1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 2 w Lublinie.
 2. Roboty na budynku zlokalizowanym przy ul. Tumidajskiego 4 polegające na:
  1. malowaniu wewnętrznym farbami emulsyjnymi i olejnymi klatki schodowej, korytarzy, komór zsypowych,
  2. robotach tynkarsko-malarskich komory zsypowej dolnej.
 3. Remont chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla „Niepodległości”.
 4. Remont muru oporowego zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy ul. Tumidajskiego 4 a Tumidajskiego 6 w Lublinie.
 5. Roboty elektryczne polegające na remoncie:
  1. 1 szt. tablicy elektrycznej TG w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 12 (V kl. sch.) w Lublinie,
  2. 2 szt. tablic elektrycznych TG w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 16 (I i V kl. sch.) w Lublinie,
  3. 2 szt. tablic elektrycznych TG w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 20 (I i III kl. sch.) w Lublinie,
  4. 2 szt. tablic elektrycznych TG w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 24 (III i V kl. sch.) w Lublinie,
  5. 1 szt. tablicy elektrycznej TG w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 30 (I kl. sch.) w Lublinie,
  6. głównych linii WLZ (czterech pionów mieszkaniowych od kl. sch. Nr I do IV – mieszkania od nr 1 do 50) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 12 w Lublinie,
  7. głównych linii WLZ (czterech pionów mieszkaniowych od kl. sch. Nr I do IV – mieszkania od nr 1 do 50) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 16 w Lublinie,
  8. głównych linii WLZ (sześciu pionów mieszkaniowych kl. sch. Nr I do VI – mieszkania od nr 1 do 75) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 20 w Lublinie,
  9. głównych linii WLZ (trzech pionów mieszkaniowych kl. sch. Nr I, II i VI – mieszkania od nr 1 do 25 i od nr 61 do 75) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 22 w Lublinie,
  10. głównych linii WLZ (czterech pionów mieszkaniowych od kl. sch. Nr I do IV – mieszkania od nr 1 do 40) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 30 w Lublinie,
  11. głównych linii WLZ (dwóch pionów mieszkaniowych od kl. sch. Nr IV do V – mieszkania od nr 31 do 50) w budynku zlokalizowanym przy ul. Tumidajskiego 22 w Lublinie.

Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 – pok. 213 lub 214 od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00, oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00, tel. (081) 749-72-34 lub (081) 749-72-35 na dowód wpłaty KP za kwotę 30,00 zł (netto).


Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Administracji:
 • Osiedla „Przyjaźni” tel. 081-746-27-64,
 • Osiedla „XXX-lecia” tel. 081-747-49-60,
 • Osiedla „40-lecia” tel. 081-747-88-71.
 • Osiedla „Niepodległości” tel. 081-747-45-57,

Opisane oferty (firma, rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do godz. 8:00 dnia 28.05.2018 r.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie

 • dla Osiedla „Przyjaźni” w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „XXX-lecia” w dniu 29.05.2018 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „40-lecia” w dniu 29.05.2018 r. o godz. 11:00,
 • dla Osiedla „Niepodległości” w dniu 30.05.2018 r. o godz. 11:30.

Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.