Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy:
  • ul. Przyjaźni 4/46 o powierzchni użytkowej 35,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, kwota wywoławcza 122.700,00 zł, wadium 2.450,00 zł

Kwota wywoławcza dotyczy mieszkania w obecnym stanie technicznym.

Oferty z podaną kwotą należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 okazując dowód wpłaty wadium do dnia 25.06.2018r. do godz. 9.00. Posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu 25.06.2018r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wybrany oferent, którego oferta wygra, uchyli się od zawarcia umowy. Oferty z kwotą niższą niż wywoławcza będą odrzucone.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w formie aktu notarialnego umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu przez Spółdzielnię na rzecz nabywcy. Jednocześnie informujemy, że trwa procedura wymeldowania jednej osoby z w/w lokalu.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Przyjaźni”- ul. Przyjaźni 10a, tel. 81/746 27 64.

Wszelkie informacje i „Regulamin przetargu” do wglądu można uzyskać w Dziale Członkowsko- Mieszkaniowym przy ul. Daszyńskiego 4- pok. 6, tel. 81/ 749 72 14 lub 81/ 749 72 18.