Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
ciągnika URSUS U-912 z ramą i sterowanym hydraulicznie pługiem do odśnieżania
rok produkcji 1986
cena wywoławcza 16.200,00 zł,


Ciągnik można obejrzeć w siedzibie Administracji Osiedla „Przyjaźni” przy ul. Przyjaźni 10A w Lublinie w niżej określonych godzinach:
w poniedziałek w godz. 7:00 – 17:00,
od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00,
w piątek w godz. 7:00 – 13:00.


Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla „Przyjaźni”, tel. 081-746-27-64.


Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 800 w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zarządu w dniu 27.06.2018 r. o godz. 9:00.


Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.