Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na biura, usługi:

Adres Powierzchnia użytkowa Wysokość wadium Informacje dodatkowe

Osiedle Niepodległości nr tel.: 81 747 45 57

ul. Tumidajskiego 2 24,90 m2  500,00 zł ( obecnie sklep z art. dla zwierząt ) 

Osiedle 40-Lecia nr tel.: 81 747 88 71

ul. Daszyńskiego 4 – 2 pokoje biurowe 12,50 m2 250 zł (za jeden pokój)  


Udokumentowane oferty w zaklejonej i podpisanej kopercie ( nr telefonu ), z podaniem rodzaju działalności i proponowanej zryczałtowanej stawki wynajmu za m2  netto należy składać do dnia 23.07.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.

Szczegółowe informacje w pok.4, telefon 81 749 72 31 lub w Administracji Osiedla „Niepodległości” i „40-Lecia”.
Umowa najmu oraz Regulamin przetargu na naszej stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl.


Wadium
należy wpłacić na konto BH S.A. nr: 19 1030 1191 0000 0000 0516 6201 lub w kasie Spółdzielni.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.