Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe

Osiedle „Przyjaźni”

 1. Budowa nowego śmietnika w miejsce starego przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 2 – 4 w Lublinie.
 2. Dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku zlokalizowanym przy ul. Odlewniczej 12 w Lublinie.
 3. Docieplenie stropodachu na budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 28 i 34 w Lublinie.
 4. Remont chodników z jednoczesną wymianą asfaltu na kostkę brukową przy budynku zlokalizowanym przy ul. Przyjaźni 13 w Lublinie.

Osiedle „40-lecia”

 1. Remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej i parkingu w obrębie budynku zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 11 i 13 w Lublinie.

Osiedle „XXX-lecia”

 1. Remont, reprofilacja schodów żelbetowych zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie – wejście na taras nad garażami (garaż nr 1).
 2. Wykonanie wraz z montażem poręczy ze stali nierdzewnej przy schodach prowadzących od ulicy Kleeberga do budynków zlokalizowanych przy ul. Kleeberga 5, 7, 9 w Lublinie.

Osiedle „Niepodległości”

 1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 2 w Lublinie.
 2. Wymiana nawierzchni asfaltowej na trawiastą wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 24 w Lublinie.
 3. Wykonanie oraz montaż dwóch zestawów urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Osiedla „Niepodległości” w Lublinie.


Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić w KASIE siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 a następnie odebrać w pok. 213 lub 214 od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00, oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00, tel. (081) 749-72-34 lub (081) 749-72-35 na dowód wpłaty KP za kwotę 30,00 zł/1 szt. (netto).


Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Administracji:

 • Osiedla „Przyjaźni” tel. 81-746-27-64,
 • Osiedla „40-lecia” tel. 81-747-88-71,
 • Osiedla „XXX-lecia” tel. 81-747-49-60,
 • Osiedla „Niepodległości” tel. 81-747-45-57.


Opisane oferty (firma, rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do godz. 8:00 dnia 22.08.2018 r.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie

 • dla Osiedla „Przyjaźni” w dniu 22.08.2018 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „40-lecia” w dniu 22.08.2018 r. o godz. 11:00,
 • dla Osiedla „XXX-lecia” w dniu 23.08.2018 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „Niepodległości” w dniu 24.08.2018 r. o godz. 9:00.


Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Prosimy o przesłanie wyceny oraz formatu ogłoszenia do akceptacji.