Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biuro, usługi:

Adres Powierzchnia użytkowa Wysokość wadium Informacje dodatkowe

Osiedle Niepodległości nr tel.: 81 747 45 57

ul. Tumidajskiego 2B 21,40m2  500,00 zł ( obecnie serwis komputerowy ) 


Udokumentowane oferty w zaklejonej i podpisanej kopercie ( nr telefonu ), z podaniem rodzaju działalności i proponowanej zryczałtowanej stawki wynajmu za m2  netto należy składać do dnia 29.10.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.

Szczegółowe informacje w pok.4, telefon 81 749 72 31 lub w Administracji Osiedla „Niepodległości” i „40-Lecia”.
Umowa najmu oraz Regulamin przetargu na naszej stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl.


Wadium
należy wpłacić na konto BH S.A. nr: 19 1030 1191 0000 0000 0516 6201 lub w kasie Spółdzielni.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.