Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe

Osiedle „40-lecia”

 1. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 7 i 9A w Lublinie.
 2. Wymiana starych, drewnianych drzwi do komór zsypu śmieci na aluminiowe w budynkach zlokalizowanych przy ul. Daszyńskiego 13, 15 i 17 w Lublinie.

Osiedle „Niepodległości”

 1. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 2, 28 i ul. Tumidajskiego 16 w Lublinie.
 2. Remont balkonów i dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi wraz z jej koniecznymi naprawami w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 8 w Lublinie.
 3. Docieplenie ścian szczytowych od strony południowej budynku zlokalizowanego przy ul. Koryznowej 2 w Lublinie (z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego).
 4. Przebudowa koszy rynnowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 12, 30 w Lublinie.
 5. Wykonanie nowych chodników (likwidacja wydeptki) przy ul. Tumidajskiego 20-22 i Tumidajskiego 12 w Lublinie.
 6. Wymiana drzwi do komór zsypowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Tumidajskiego 2C w Lublinie.

Osiedle „Przyjaźni”

 1. Odbudowa śmietnika starego przy budynku zlokalizowanym przy ul. Przyjaźni 2 w Lublinie.
 2. Docieplenie stropodachów na budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 28 i 34 w Lublinie.

Osiedle „XXX-lecia”

 1. Remont, reprofilacja schodów żelbetowych zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie – wejście na taras nad garażami (garaż nr 1).
 2. Remont (wg. opracowanego Projektu Budowlanego) wjazdu na taras zlokalizowany przy ul. Kleeberga 16 w Lublinie.


Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić od dnia 12.02.2019 r. w kasie siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 a następnie odebrać w pok. 213 lub 214 od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00, oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00, tel. (081) 749-72-35 lub (081) 749-72-34 na dowód wpłaty KP za kwotę 30,00 zł/1 szt. (netto).

Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Administracji:

 • Osiedla „40-lecia” tel. 81-747-88-71,
 • Osiedla „Niepodległości” tel. 81-747-45-57,
 • Osiedla „Przyjaźni” tel. 81-746-27-64,
 • Osiedla „XXX-lecia” tel. 81-747-49-60.

Opisane oferty (firma, rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do godz. 8:00 dnia 25.02.2019 r.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie

 • dla Osiedla „40-lecia” w dniu 25.02.2019 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „Niepodległości” w dniu 26.02.2019 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „Przyjaźni” w dniu 27.02.2019 r. o godz. 9:00,
 • dla Osiedla „XXX-lecia” w dniu 28.02.2019 r. o godz. 9:00.

Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.