1960             18 listopada 1960 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy FSC. Pierwszym Prezesem Spółdzielni został mgr Maciej Rutkiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Spółdzielni - inż. Roman Janczarek. Zarząd zlecił do Miastoprojektu opracowanie dokumentacji na budowę osiedla
przy ul. Łęczyńskiej. Od Urzędu Miejskiego (w powstałej dzielnicy Tatary) zakupiono trzy budynki dla członków Spółdzielni
  • przy ul. Motorowej 8 (50 mieszkań),
  • przy ul. Odlewniczej 12 (45 mieszkań),
  • przy ul. Hutniczej 24 (123 mieszkania).
Pod koniec grudnia 1960 roku 32 osoby złożyły akces wstąpienia do Spółdzielni. 28 grudnia RSM "MOTOR" uzyskała osobowość prawną.
1961 Do mieszkań budynku przy ul. Motorowej 8 wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Władze Miejskie Lublina przekazały 6,5 ha z terenu dawnego folwarku Firlejowszczyzna, położonego między prawym brzegiem rzeki Bystrzycy a dzielnicą Tatary pod budowę pierwszego osiedla RSM "MOTOR". 
1962 Pod okiem głównego projektanta - inż. architektury Włodzimierza Zmysłowskiego - powstał plan Osiedla "Przyjaźni".
1963 4 października 1963 r. został wmurowany akt erekcyjny budowy osiedla "Przyjaźni" przez I Sekretarza KW PZPR Władysława Kozdrę.
1965 W styczniu 1965 roku do pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 30 wprowadziło się 33 członków Spółdzielni.
1965 - 1969 Na Osiedlu "Przyjaźni" wybudowano 25 bloków o łącznej powierzchni 60.637 m2, które wzbogaciły Spółdzielnię o 1.529 mieszkań dla 3,5 tys. osób. W tym czasie powstały m.in. budynki przy ul. Przyjaźni 1, 24, 26, 28, a także szkoła podstawowa, przedszkole oraz pomieszczenia przeznaczone dla lokali użytkowych.
1970 W 1970 r. Osiedle "Przyjaźni" zdobyło III miejsce w "Miejskim Konkursie Aktywizacji i estetyki", organizowanym przez Urząd Miejski w Lublinie.
1971 W 1971 r. został zorganizowany konkurs przez Spółdz. Wojew. "PRZODUJĄCE OSIEDLE W DZIEDZNIE GZM", w którym Osiedle "Przyjaźni" zdobyło II miejsce.
1973 - 1976 W latach 1973 - 1976 Osiedle "Przyjaźni" w czynie społecznym brało udział w konkursie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych pod nazwą "W KAŻDYM OSIEDLU - W KAŻDEJ WSI" i zdobyło wyróżnienie. W tym czasie wybudowano:
  • ogródek jordanowski,
  • dwa boiska do gry w piłkę nożną (asfaltowe oraz trawiaste),
  • asfaltowe boisko do gry w koszykówkę,
  • tor przeszkód,
  • ścieżka zdrowia,
  • tory i górki saneczkowe.
  • Wybudowano również drugie przedszkole.
1975 W 1975 r. Osiedle "Przyjaźni" zajęło I miejsce w "WOJEWÓDZKIEJ SPARTAKIADZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH".
1976 W 1976 r. Osiedle "Przyjaźni" wygrało konkurs "LODOWISKO NA MEDAL".