SPÓŁDZIELNIA WCZORAJ I DZIŚ:


Album „Spółdzielnia wczoraj i dziś” - [kliknij tu]. 
Zaprezentowaliśmy w nim zdjęcia przedstawiające budynki spółdzielni w dawnych i współczesnych czasach.

album 01  album 02  album 03  album 04 

Rys historyczny spółdzielni RSM "Motor":

 1960      18 listopada 1960 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Założycielskie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy FSC. Pierwszym Prezesem Spółdzielni został mgr Maciej Rutkiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Spółdzielni - inż. Roman Janczarek.
    Zarząd zlecił do Miastoprojektu opracowanie dokumentacji na budowę osiedla przy ul. Łęczyńskiej.
    Od Urzędu Miejskiego (w powstałej dzielnicy Tatary) zakupiono trzy budynki dla członków Spółdzielni :
 • przy ul. Motorowej 8 (50 mieszkań),
 • przy ul. Odlewniczej 12 (45 mieszkań),
 • przy ul. Hutniczej 24 (123 mieszkania).
Pod koniec grudnia 1960 roku 32 osoby złożyły akces wstąpienia do Spółdzielni. 28 grudnia RSM "MOTOR" uzyskała osobowość prawną.
 1961   Do mieszkań budynku przy ul. Motorowej 8 wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Władze Miejskie Lublina przekazały 6,5 ha z terenu dawnego folwarku Firlejowszczyzna, położonego między prawym brzegiem rzeki Bystrzycy, a dzielnicą Tatary pod budowę pierwszego osiedla RSM "MOTOR".
 1962   Pod okiem głównego projektanta - inż. architektury Włodzimierza Zmysłowskiego powstał plan Osiedla "Przyjaźni".
 1963   4 października 1963 r. został wmurowany akt erekcyjny budowy osiedla "Przyjaźni" przez I Sekretarza KW PZPR Władysława Kozdrę.
 1965 - 1969  W styczniu 1965 roku do pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 30 wprowadziło się 33 członków Spółdzielni.
Na Osiedlu "Przyjaźni" wybudowano 25 bloków o łącznej powierzchni 60.637 m2, które wzbogaciły Spółdzielnię o 1.529 mieszkań dla 3,5 tys. osób. W tym czasie powstały m.in. budynki przy ul. Przyjaźni 1, 24, 26, 28, a także szkoła podstawowa, przedszkole oraz pomieszczenia przeznaczone dla lokali użytkowych.
 1973 - 1976  Osiedle "Przyjaźni" w czynie społecznym brało udział w konkursie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych pod nazwą "W KAŻDYM OSIEDLU - W KAŻDEJ WSI" i zdobyło wyróżnienie. W tym czasie wybudowano:
 • ogródek jordanowski,
 • dwa boiska do gry w piłkę nożną (asfaltowe oraz trawiaste),
 • asfaltowe boisko do gry w koszykówkę,
 • tor przeszkód, ścieżka zdrowia, tory i górki saneczkowe.
Wybudowano również drugie przedszkole.
 1969 - 1975  W tych latach powstawało drugie osiedle Spółdzielni - "XXX-lecia", Zostało ono umiejętnie wkomponowane w krajobraz Kalinowszczyzny. Zaprojektowali je architekci Rita i Tadeusz Nowakowscy. W tym czasie wybudowano 19 budynków (w latach 1990 - 1991 dołączyły do nich jeszcze dwa). W sumie w 21 blokach, o łącznej powierzchni 78.430 m2, zamieszkało ok. 5.000 osób w 1.706 mieszkaniach.
 1972  W tym roku rozpoczęto budowę Osiedla "Niepodległości" wg projektu Rity i Tadeusza Nowakowskich. Kompozycja 30 budynków - 15 wieżowców i 15 bloków 5-cio kondygnacyjnych wkomponowana została w naturalną rzeźbę terenu. Jest to największe osiedle Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOR". Zamieszkuje go 6,5 tys. osób w 2.318 lokalach mieszkalnych, o łącznej powierzchni 104.746 m2.
 1979  Osiedle "Niepodległości" zajęło I miejsce w konkursie "srebrnej róży". W ramach czynów społecznych powstały:
 • dwa duże boiska do gry w piłkę nożną, usytuowane za budynkami przy ul. Niepodległości 5, 7 i 9,
 • boisko do gry w piłkę nożną oraz do gry w badmintona przy ul. Niepodległości 2,
 • tor przeszkód,
 • wypożyczalnia sprzętu sportowo-turystycznego oraz świetlica w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 2A,
 • plac zabaw przy ul. Koryznowej 2,
 • liczne rzeźby wykonane przez studentów Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS,
 • kąciki do gry w szachy i warcaby,
 • w budynku przy ul. Niepodległości 7 zaczęła działać sala ćwiczeń gimnastycznych,
 • zasadzono drzewa, krzewy i kwiaty.
 1977 - 1995  W tych latach wybudowano najmłodsze osiedle RSM "MOTOR" - osiedle "40-lecia". Oddano do użytku 21 budynków, a w nich 1.484 mieszkań o łącznej powierzchni 84.414 m2. Do 2001 roku na osiedlu powstały jeszcze 4 budynki z 104 mieszkaniami. Równolegle z budową obiektów mieszkaniowych rosła sieć placówek handlowych i usługowych, przedszkola, szkoły i place zabaw. W 1992 roku, dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców, wzniesiono nowy kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Antoniego.

 

Na przełomie lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu RSM "MOTOR" pełniły następujące osoby:

Przewodniczący Rad Nadzorczych:

1960 - 1961   Eugeniusz Kowalski
1961 - 1974   Roman Janczarek
1974 - 1985   Stanisław Staniszewski
1985 - 1990   Stanisław Kozyrski
1990 - 1991   Paweł Bryłowski
1991 - 1993   Edward Sitarz
1993 - 1996   Edward Kowalczyk
1996 - 2002   Wiesław Dudziński
2002 - 2006   Jolanta Mulak
2006 - 2009   Henryk Bącal
2009 - 2013  Tadeusz Koziński 
2013 - 2016  Elżbieta Andrzejuk 
2016 - 2019  Tadeusz Koziński
2019 -  Stanisław Siemionow


Prezesi Spółdzielni RSM "MOTOR":

1960 - 1969  Maciej Rutkiewicz
1969 - 1974  Stanisław Żaczek
1974 - 1979  Roman Janczarek
1979 - 1990  Jan Chatała
1990 - 1991  Albert Woźniak
1991 - 1993  Jerzy Golan
1993 - 1994  Henryk Grześkiewicz
1994 - 1996  Bogusław Adamiak
1996 - 2005  Jerzy Adamczyk
2005 -  Janusz Szacoń