Struktura Organizacyjna
Struktura organizacyjna Spółdzielni „MOTOR” dostosowana jest do funkcjonowania czterech osiedli, które obecnie uzyskały dużą autonomię organizacyjno-finansową.
Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą i Radami Osiedlowymi prowadzi działalność w interesie wszystkich mieszkańców. Zajmuje się głównie zarządzaniem nieruchomościami, obsługą budynków mieszkalnych oraz gospodarką remontowo-konserwacyjną. Ważnym zadaniem jest również organizowanie pracy społeczno-kulturalnej i wychowawczej.
Sprawność funkcjonowania Spółdzielni zapewnia jej struktura organizacyjna.
W jej skład wchodzi kilka działów, które wykonują zadania zgodnie z zakresem obowiązków.

Dział członkowsko-lokalowy zajmuje się kompleksową obsługą spraw członkowsko-mieszkaniowych i najemców lokali użytkowych. Prowadzi dokumentację członkowską wraz z systemem ewidencji członków spółdzielni oraz umowy najmu lokali i dzierżawy terenu. Obsługuje, od strony formalno-prawnej, wszystkich członków zainteresowanych przekształceniem mieszkań lokatorskich na spółdzielcze własnościowe oraz uzyskaniem odrębnej własności.

Dział finansowo-czynszowy nalicza i księguje opłaty eksploatacyjne dla wszystkich mieszkańców, użytkowników garaży oraz najemców lokali usługowych. Tu uzyskuje się informacje o opłatach eksploatacyjnych i czynszach oraz ich wszelkich zmianach.

Dział księgowości ogólnej prowadzi całokształt prac związanych z ewidencją i rachunkowością całej działalności Spółdzielni. Ponadto dział ten zajmuje się sprawami związanymi z przekształceniem mieszkań z lokatorskich na własnościowe i odrębną własność, a także przygotowuje zaświadczenia do urzędów i instytucji. Tu również dokonuje się rozliczeń wszystkich składników opłat eksploatacyjnych, ustala plany i analizy wskaźników ekonomiczno-finansowych działalności Spółdzielni.

Dział techniczny współpracuje z administracjami osiedlowymi. Prowadzi nadzór budowlany oraz odpowiada za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. W porozumieniu z administracjami przygotowuje dokumentacje przetargowe na roboty remontowo-budowlane. W zakresie jego kompetencji jest również prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem mieszkańców, tj. wykupem gruntu i zakładaniem ksiąg wieczystych.