Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie umowy. Regulamin określający zasady wydawania kopii i odpisów dokumentów członkom Spółdzielni RSM „Motor” oraz wglądu do dokumentów