W ostatnich latach w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR'” podjęto wiele prac remontowych i modernizacyjnych, które mają na celu dostosowanie budynków do obecnie obowiązujących norm i warunków technicznych. Prowadzona jest termomodernizacja budynków polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów. Sukcesywnie wymieniane są okna na klatkach schodowych oraz okienka piwniczne a także drzwi wejściowe do budynków. W wieżowcach wymieniane są przestarzałe dźwigi osobowe na nowoczesne windy, bardziej niezawodne i bezpieczne dla mieszkańców. W celu uzusakanie większych oszczędności energii elektrycznej, oświetlenie żarowe i świetlówkowe na klatkach schodowych wymieniane jest na energooszczędne lampy LED czujnikiem ruchu i zmierzchu. Kontynuowana jest modernizacja wewnętrznych linii zasilających polegająca na wymianie aluminiowych przewodów instalacji elektrycznej na miedziane. Tablice główne i piętrowe budynków są sukcesywnie modernizowane i dostosowywane do obecnie obowiązujących norm i przepisów. Budynki i ich otoczenie na bieżąco są poddawane przeglądom i kontrolom stanu technicznego wynikającym z Przepisów Prawa Budowlanego. Remonty i konserwacje obejmują również garaże, lokale użytkowe, zieleńce i chodniki i ciągi pieszo-jezdne. Nie zapomniano również o najmłodszych mieszkańcach Spółdzielni, dla których budowane są nowe place zabaw i boiska sportowe.

Osiedle „Przyjaźni”

Roboty remontowo-budowlane w wykonane latach 2006 – 2016

 • docieplenie ścian zewnętrznych w 15 budynkach mieszkalnych,
 • wymiana starego oświetlenia na lampy LED z czujnikiem ruchu w 25 budynkach mieszkalnych,
 • wymiana starych betonowych osłon balkonowych na lekkie z blachy falistej w 7 budynkach mieszkalnych,
 • remont klatek schodowych we wszystkich budynkach mieszkalnych,
 • wymiana drzwi wejściowych do 9 budynków,
 • wykonanie 9 nowych śmietników w miejscu starych,
 • wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową (2.102 m2),
 • wymiana starych zaworów pod pionowych na instalacji CO i CW na zawory regulacyjno-pomiarowe typu STROMAX w 7 budynkach mieszkalnych,
 • modernizacja wewnętrznych linii zasilających w 7 budynkach, polegająca na wymianie aluminiowych przewodów instalacji elektrycznej na miedziane,
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej na 12 budynkach,
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na trawiastą na 6 placach zabaw,
 • modernizacja placów zabaw – montaż nowoczesnych urządzeń zabawowych,
 • wymiana skrzynek pocztowych na klatkach schodowych.

Osiedle „Niepodległości”

Roboty remontowo-budowlane w wykonane latach 2006 – 2016

 • kompleksowy remont balkonów na 3 budynkach niskich oraz 8 budynkach wysokich,
 • malowanie elewacji 3 budynków wysokich,
 • malowanie elewacji 4 budynków niskich od strony północnej,
 • kompleksowy remont elewacji budynku przy ul. Niepodległości 28,
 • dokończenie wymiany okien na klatkach schodowych budynków niskich oraz na korytarzach i biegach schodowych budynków wysokich,
 • wymiana okienek piwnicznych w 28 budynkach,
 • wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej we wszystkich lokalach usługowych,
 • wykonanie termomodernizacji pawilonu usługowego przy ul. Tumidajskiego 18A,
 • budowa 12 nowych altan śmietnikowych,
 • remont dwóch murów oporowych znajdujących się na terenie osiedla,
 • ułożenie nowych nawierzchni z kostki brukowej na wszystkich alejkach, placach i parkingach osiedla, łącznie ponad 70 tys. m2,
 • remont nawierzchni asfaltowych na wszystkich uliczkach należących do spółdzielni,
 • wymiana po jednym dźwigu na nowy w 13 budynkach oraz modernizacja kabin starych dźwigów w 14 budynkach, (w jednym budynku wymieniono dwa dźwigi na nowoczesne firmy Schindler),
 • opracowanie dokumentacji i wymiana instalacji gazowej w 14 budynkach niskich,
 • wymiana wodomierzy na nowe odczytywane drogą radiową w mieszkaniach 24 budynków,
 • przebudowa systemu zasilania drugiej strefy w wodę w budynkach wysokich – wspólne hydrofornie zastąpiono indywidualnymi zestawami hydroforowymi w 15 budynkach wysokich,
 • wymiana instalacji ZW, CW i cyrkulacji w lokalach usługowych przy ul. Tumidajskiego 2 OHD,
 • przebudowa instalacji elektrycznej w piwnicach z 230V na 24V (budynki wysokie i niskie),
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED w 10 budynkach,
 • w 14 budynkach zmodernizowano 25 tablic głównych TG,
 • w 5 budynkach zmodernizowano 11 pionów WLZ,
 • zmodernizowano TG i WLZ do lokali usługowych przy ul. Tumidajskiego 2 OHD, Tumidajskiego 18A, Tumidajskiego 24 i Koryznowej 2,
 • założenie monitoringu w jedenastu budynkach wysokich i jednym budynku niskim oraz jednym pawilonie usługowym,
 • modernizacja placów zabaw polegająca na wymianie podłoża, wykonaniu ogrodzenia oraz wyposażeniu w urządzenia zabawowe,
 • wymiana skrzynek pocztowych na klatkach schodowych.

Osiedle „im. Gen. Franciszka Kleeberga ”

Roboty remontowo-budowlane w wykonane latach 2006 – 2016

 • remont 594 balkonów od strony południowej w 9 wieżowcach i 24 balkonów w budynkach niskich,
 • umycie i odgrzybienie północnych elewacji budynków (około 10.000 m2),
 • wymiana rynien i rur spustowych w 3 budynkach niskich
 • odnowienie malatury klatek schodowych i korytarzy 3 budynków mieszkalnych,
 • wymieniana 3 dźwigów osobowych,
 • wymiana okien drewnianych na PCV w części wspólnej wszystkich budynków nieruchomości wieloobiektowej,
 • wymiana ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej we wszystkich lokalach usługowych,
 • montaż nowych drzwi wejściowych do budynków zlokalizowanych przy ul. Kiwerskiego 5 i 7,
 • wymiana drzwi w dolnych komorach zsypowych wieżowców,
 • kompleksowy remont tarasu nad garażami przy ul. Kiwerskiego 3,
 • remont ponad 8.000 m2 chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
 • wymiana WLZ w 14 wieżowcach,
 • pomiary i remont instalacji odgromowej we wszystkich budynkach osiedla,
 • wymiana oświetlenia żarowego na energooszczędne lampy LED przed wejściami do klatek schodowych i w częściach wspólnych wieżowców,
 • wymiana skrzynek pocztowych na klatkach schodowych.

Osiedle „im. Ignacego Daszyńskiego”

Roboty remontowo-budowlane w wykonane latach 2006 – 2016

 • docieplenie 21 budynków mieszkalnych (21.909,00 m2),
 • wymiana ekranów balustrad balkonowych z płyt ligno-cementowych na blachę trapezową w 5 budynkach (442 balkony),
 • wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych do klatek schodowych w 21 budynkach mieszkalnych i 11 lokalach użytkowych,
 • odnowienie malatury klatek schodowych w 6 budynkach (łącznie 64 klatki schodowe),
 • docieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej w 11 budynkach (10.624 m2),
 • modernizacja 16 kabin dźwigów osobowych – łącznie 8 budynków,
 • remont i docieplenie kominów oraz montaż osłon z siatki na 4 budynkach,
 • wymiana nawierzchni chodników i ciągów pieszo-jezdnych na kostkę brukową (16.440 m2),
 • wymiana opasek wokół 21 budynków,
 • adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłej hydroforni na lokal użytkowy,
 • wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w 24 budynkach,
 • przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Niepodległości 5,
 • wymiana starych lamp na lampy z czujnikiem ruchu na korytarzach 7 budynków wysokich,
 • wymiana starych lamp na lampy z czujnikiem ruchu przed wejściami do budynków i w prześwitach (6 budynków),
 • remont instalacji odgromowej w 21 budynkach,
 • wykonanie ogrodzenia 9 placów zabaw,
 • wymiana skrzynek pocztowych na klatkach schodowych.