Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022

Stanisław Siemionow Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Kot Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Koziński Sekretarz Rady Nadzorczej
Irena Malesa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Misztal Przewodniczący Komisji Remontowo - Inwestycyjnej
Elżbieta Ślusarska Przewodnicząca Komisji Samorządowo- Prawnej
Marian Budek Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Budzyński Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Opaliński Członek Rady Nadzorczej
Anna Osińska Członek Rady Nadzorczej
Zofia Zwierzchowska Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Bartnicki Członek Rady Nadzorczej