Tadeusz Koziński Przewodniczący Rady Nadzorczej
Corelli Świeca Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Irena Malesa Sekretarz Rady Nadzorczej
Urszula Chawraj Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Misztal Przewodniczący Komisji Remontowo - Inwestycyjnej
Zygmunt Skiba Przewodniczący Komisji Samorządowo - Prawnej
Józef Daniluk Członek Rady Nadzorczej
Feliks Dobrzyński Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Miciuk Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Opaliński Członek Rady Nadzorczej
Anna Osińska Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Ślusarska Członek Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza